Close

19 februari 2016

Voorbereiding teeltseizoen 2016 gestart

In februari zijn de twee oostelijke series rietbakken gemaaid en in maart worden ze ‘zaaiklaar’ gemaakt. Hierboven het uitrollen van de kweekringen, drijvende randen om het kroos bijeen te houden.