Close

29 maart 2016

Nauwkeurige monitoring waterkwaliteit

Adrie van der Werf (l) en Willem de Visser van Wageningen Universiteit en Research Centre / Plant Research International bemonsteren het water in de kroosbakken om een degelijke nul-situatie van de waterkwaliteit in kaart te brengen en zo de aanwas van het kroos in relatie tot de aanwezige nutriënten precies te kunnen monitoren.