Close

12 maart 2018

Eerste editie teeltcursus kroos afgerond

Op 15 en 16 februari 2018 is een cursus georganiseerd voor belangstellenden van Kroosteelt. Alle kennis die er op dit moment voor handen is, is in deze cursus gedeeld en er zijn leuke discussies gevoerd over de teelt, de mestboekhouding, de bedrijfseconomische verwachting en diverse andere onderwerpen. Duidelijk werd dat de deelnemers graag door willen met de opgedane kennis en zich willen verenigen in een netwerkvorm. Het gehele verslag, inclusief de beoordeling door de cursisten is te vinden onder deze link:

Verslag Cursus 2018