Close

3 augustus 2018

MINI-SYMPOSIUM Teelt, verwerking en toepassing van Eendenkroos

Datum: Vrijdag 5 Oktober 9.30 – 13.00
Locatie: Dominicanenklooster – Assendorperstraat 29 – Zwolle
Kosten: Dit mini-symposium is gratis

PROGRAMMA
09.30 Inloop
10.00 Introductie (Jappe de Best-Avans Hogeschool)
10.05 Eendenkroosteelt in Hardegarijp (Tom Wijers–van hall Larenstein)
10.30 Reststroomvalorisatie door middel van eendenkroos (Reindert Devlamynck–UGent & Carl Coudron–Inagro)
10.55 Verwerking van Eendenkroos (Hans Derksen-ABC Kroos)
11.20 Juridische aspecten toepassing Eendenkroos (Alexander Compeer–Avans/Centre of Expertise Biobased Economy)
11.45 Zeepkist – kans om iets te melden of vragen aan aanwezigen
12.15 Tijd om te netwerken / bij te praten / kennis te maken
13.00 Einde

Inschrijven kan via deze link.