Close

Fablab Amersfoort (Coöperatief Plan B met U.A.)

fablab-h100px-minPlan B is een coöperatie van wetenschappers, uitvinders en kunstenaars die zich bezighouden met transdiciplinair onderzoek gericht op waardecreatie, maatschappelijke productie en open kennisdeling. Uit de coöperatie is ondermeer FabLab Amersfoort voortgekomen, dat opereert in een wereldwijd netwerk van labs die zich richten op innovatie d.m.v. open hardware en design.

Rol in het project
FabLab zal in samenwerking met Colubris het teelt- en oogstsysteem ontwikkelen. Hierbij zal aandacht gegeven worden aan inbedding in landschap en bezoekerservaring op het Lankheet. Daarnaast zal FabLab creatieve crossdisciplinaire verbindingen leggen tussen verschillende onderdelen van het project.

Zie voor meer informatie over FabLab: www.fablab.nl