Close

Landgoed Het Lankheet

het_lankheet_logo-h100px-minWaterpark het Lankheet is een onderdeel van landgoed het Lankheet, maar het beheer ervan is ondergebracht in een goede doelen stichting (ANBI stichting: Algemeen Nut Beogende Instelling): Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum Het Lankheet.
De Stichting Waterpark heeft tot hoofddoel het bevorderen en het beheren van het Waterpark op landgoed het Lankheet en het daarbij behorende Veldwerkcentrum. De stichting Waterpark genereert met het gebruik van het Veldwerkcentrum en het rijke cultuurhistorische gebied middelen om haar goede doelen te realiseren, zoals zorg- en cultuurprojecten, wetenschappelijk onderzoek naar meervoudig duurzaam landgebruik waaronder natuurontwikkeling en educatie/publieksvoorlichting. Dit alles met het thema water als leidraad.

Rol in het project
Lankheet vertegenwoordigd het samenwerkingsverband. Als ANBI stichting past deze rol goed, als een neutrale partij tussen alle economisch belanghebbenden in de zich ontwikkelende keten. Daarnaast werkt de stichting vanaf 2005 samen met Plant Research International (Wageningen UR) aan het onderzoek op het waterpark. Tot vandaag betrof dit de teelt van riet. Het waterpark is volledig geëquipeerd voor praktijkonderzoek. Er zijn 18 waterbassins, die volledig automatisch met water gevuld en weer geleegd kunnen worden. Het water in elk van de 18 bassins kan automatisch bemonsterd worden. De stichting Waterpark is verantwoordelijk voor de demonstratiefunctie.

Voor meer informatie over het Lankheet, zie: www.waterparkhetlankheet.nl