Close

Plant Research International

plant-research-international-logo-minDuurzame agrarische productie en duurzaam land- en watergebruik met respect voor mens, milieu en natuur. Zowel in Nederland als de rest van de wereld. Daar staat Agrosysteemkunde voor.
Agrosysteemkunde ontwerpt landbouwsystemen of onderdelen daarvan, die passen binnen het hele ecosysteem. Deze agro-ecosystemen zijn goed voor mens, milieu en natuur. En zij dragen bij aan de voedselzekerheid wereldwijd.
Agrosysteemkunde is uniek omdat de thema’s milieu, agroproductie en groene leefomgeving in samenhang benaderd worden. Dat noemen wij onze integrale aanpak. Bij agrosysteemkunde dus geen deeloplossingen die mogelijk in conflict zijn met andere deeloplossingen, maar oplossingen die passen binnen het gehele agro-ecosysteem. Agrosysteemkunde richt zich op wat de markt vraagt. Het onderzoek is van hoge wetenschappelijke kwaliteit. Daarbij laten we ons uitsluitend leiden door de feiten. Gemeenschappelijke drijfveer van onze onderzoekers is: bijdragen aan een betere wereld.

Rol in het project
Vanaf 2005 doet PRI praktijkgericht onderzoek op het Waterpark Lankheet naar de mogelijkheden van de productie van aquatische biomassa. Aanvankelijk is daarbij gekeken naar de teelt van riet. Alhoewel de maatschappelijke kosten-baten analyse een duidelijk positief resultaat laten zien, is het in de praktijk tot nu toe niet mogelijk gebleken voor de eigenaar van de grond een economische rendabele exploitatie van rietteelt te bewerkstelligen.
In dit project brengt PRI “Wageningse” expertise in van de teelt van Lemna en Azolla.

Lees voor meer informatie de website: Plant Research International