Close

Van Hall Larenstein

Als University of Applied Sciences doet VHL kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, dat zowel het onderwijs versterkt als de positie van VHL als kennisinstelling. Als kennisinstelling levert VHL praktijkgerichte oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij. VHL verzorgt, naast reguliere hbo-opleidingen, masteropleidingen, post-hbo-opleidingen en cursussen voor zowel regionale, nationale als internationale studenten.

Rol in het project
VHL draagt op verschillende manieren bij aan het behalen van de doelstellingen van het project. Ten eerste brengt het zijn expertise in voor de overdracht van kennis over teelt en oogst naar agrariërs. Ten tweede brengen praktijkonderzoekers / docenten expertise in over teelt, oogst en verwerking van aquatische biomassa. Ten derde zullen uit verschillende opleidingen studenten geworven worden voor het mede uitvoeren van verschillende taken in het project, onder begeleiding van deskundige docenten.

Voor meer informatie bezoek de website: www.hvhl.nl